Technické nádrže

přečerpávací šachty, havarijní zásobníky, sběrné jímky, zásobníky užitkové vody.